Kontakt

Tapo-Serwis
Adam Bisztyga
ul. Wolności 30c
43-602 Jaworzno
+48 604 478 373
e-mail: biuro@taposerwis.pl

UZYSKANE DOTACJE

Dotacje współfinansowane ze środków RPO WSL 2007-2013

DOTACJA 1

Nazwa programu/działania/poddziałania:
Priorytet 1 Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Poddziałanie 1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Tytuł projektu:
Projekt inwestycyjny – Instalacja do mielenia tworzyw sztucznych odzyskanych z odpadów komunalnych i zbiórki selektywnej, w celu wytworzenia przemiałów.

Beneficjent:
Tapo-Serwis Adam Bisztyga

Wartość projektu:
305 000 PLN

Wartość dofinansowania:
150 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zakres rzeczowy projektu:
Dofinansowanie w formie refundacji części wydatków kwalifikowanych, poniesionych na rzecz projektu.

Nr umowy:
UDA-RPSL.01.02.01-00-723/08-02

Okres realizacji:
2009-09-15 do 2010-07-31

DOTACJA 2

Nazwa programu/działania/poddziałania:
Priorytet 1 Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Poddziałanie 1.2.4. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Tytuł projektu:
Projekt inwestycyjny – Rozwój firmy Tapo-Serwis Adam Bisztyga poprzez uruchomienie nowej linii do odzyskiwania odpadów.

Hasło programu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.

Beneficjent:
Tapo-Serwis Adam Bisztyga

Wartość projektu:
1.592.850,00 PLN

Wartość dofinansowania:
50%, 647.500,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zakres rzeczowy projektu:
Dofinansowanie w formie refundacji części wydatków kwalifikowanych, poniesionych na rzecz projektu.

Nr umowy:
UDA-RPSL.01.02.04-00-702/11-00

Okres realizacji:
14.03.2014 – 30.06.2014Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl