Kontakt

Tapo-Serwis
Adam Bisztyga
ul. Wolności 30c
43-602 Jaworzno
+48 604 478 373
e-mail: biuro@taposerwis.pl

Oferta

Zapytanie ofertowe
7 luty 2014

Firma Tapo-Serwis Adam Bisztyga zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę następujących urządzeń.

Lp.Nazwa urządzenia
1Podajnik łańcuchowy podający
2Rozdrabniarka wstępna
3Taśmociąg przyspieszający do skanera
4Komora separacyjna do skanera
5Zespół przenośników odbierających
6Sterowanie
7Kompresor z układem filtrów powietrza
8Separator metali żelaznych


Opis techniczny urządzeń

  Podajnik łańcuchowy:
 1. napęd realizowany przez łańcuch
 2. szerokość robocza 0,9-1,3 m
 3. kształt łamany: część prosta 6,5 m, wznosząca 7,5 m (dopuszczalna odchyłka wymiarów do 0,5 m)
 4. napęd 3 kW nie więcej niż 4 kW

  Rozdrabniarka wstępna:
 1. wolnoobrotowa max obroty 150 obrotów / min
 2. wyposażona w minimum 2 wały tnące
 3. wydajność robocza ok. 400 kg / h przy sicie 40 mm
 4. materiał do mielenia – pojemniki z PP i HDPE o wielkości od 1 -60 L

  Taśmociąg przyspieszający do skanera
 1. Długość robocza 6 m
 2. szerokość robocza 1,4 m
 3. 3prędkość 3 m/s
 4. napęd elektryczny min. 5 kW
 5. taśma ślizgowa czarna

  Komora separacyjna do skanera
 1. Dane techniczne zawarte w dokumentacji producenta (ze względu na objętość jest przekazywana na płycie)

  Zespół przenośników odbierających:
 1. Zespół służy do transportu tworzywa ze skanera do boksu
 2. przenośniki taśmowe – nieckowe
 3. szerokość robocza 40-80 mm
 4. napęd elektryczny


Sterowanie

  Sterowanie ma zapewnić połączenie elektryczne wszystkich urządzeń i zapewniać:
 1. zabezpieczenia elektryczne
 2. wyłączniki awaryjne
 3. okablowanie wszystkich urządzeń wchodzących w skład całek linii
 4. automatyczny rozruch linii
 5. zabudowę skrzyni sterującej

  Separator metali żelaznych:
 1. Separator nadtaśmowy do usuwania zanieczyszczeń metalowych
 2. zdolność usuwania zanieczyszczeń metalowych magnetycznych z wysokości min. 20 cm
 3. wyposażony w taśmę samoczyszczącą wyposażoną w progi
 4. szerokość robocza min. 0.5m
 5. zabudowane uchwyty do podwieszenia

  Kompresor z układem filtrów powietrza:
 1. sprężarka śrubowa o wydajności do 2000 litrów na minutę przy ciśnieniu 8 bar.
 2. System pracy ciągłej.
 3. Wymagane jest oczyszczenie powietrza i wysoka jego jakość
 4. Punkt rosy -40 st. C
 5. Zbiornik buforowy min. 1 m3 z automatycznym spustem kondensatu.


Wymogi formalne oferty

  Oferta powinna zawierać:
 1. Możliwe jest złożenie oferty częściowej (nawet na jedno zadanie)
 2. Dane oferenta
 3. wskazanie zakresu oferty (ile urządzeń obejmuje)
 4. Cenę urządzenia lub usługi
 5. warunki gwarancji
 6. czas dostawy
 7. oferty można składać drogą mailową , przez pocztę lub doręczenie osobiste
 8. Adres dostawy:
  Tapo-Serwis Adam Bisztyga,
  43-602 Jaworzno,
  ul. Wolności 30 c,
  mail – a.bisztyga@wp.pl
 9. W sprawach wyjaśnień proszę o kontakt telefoniczny – 604 478 373Firma Tapo-Serwis Adam Bisztyga

uruchomiło zakład przemiału tworzyw sztucznych w Jaworznie, którego projekt i wykonanie wsparte zostało ze środków Unii Europejskiej w wyniku realizacji zadania pod nazwą ''Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013''.
Tym samym rozszerzony został zakres oferty spółki.

Obecnie w naszej ofercie znajdują się:
 • sprzedaż drobnego przemiału białego polistyrenu,
 • sprzedaż drobnego przemiału polistyrenu mix kolor,
 • sprzedaż drobnego przemiału białego polietylenu typu HD,
 • sprzedaż drobnego przemiału polietylenu typu HD mix kolor,
 • sprzedaż drobnego przemiału białego polipropylenu,
 • sprzedaż drobnego przemiału polipropylenu mix kolor,
 • sprzedaż regranulatu polistyrenu,
 • usługa rozdrabniania i mycia tworzyw sztucznych zanieczyszczonych odpadami mineralnymi,
 • usługa rozdrabniania i mycia tworzyw sztucznych zanieczyszczonych odpadami organicznymi,
 • usługa rozdrabniania i mycia tworzyw sztucznych zanieczyszczonych substancjami chemicznymi,
 • usługa rozdrabniania tworzyw sztucznych,
 • usługa regranulacji tworzyw sztucznych typu PE i PS.Firma Tapo-Serwis Adam Bisztyga oferuje do sprzedaży:

 1. Przemielone wstępnie odpady sztuczne o kodzie odpadu 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) oraz 19 12 04 (tworzywa sztuczne i guma). Są to odpady z PS i PP.
 2. Odpady są pozyskane w wyniku sortowania odpadów komunalnych i przemysłowych.
 3. Czystość na poziomie 90 % (dla półproduktu) i wyższa dla produktu ulepszonego.
 4. Płatek o granulacji ok. 30 mm.
 5. Cena nabycia 250 zł / Mg (za półprodukt), za produkt ulepszony cena jest wyższa o 50 %.
 6. Przed zamówieniem prosimy o kontakt z firmą w celu ustalenia szczegółów.

Odpad o zawartości zanieczyszczeń w przedziale 8-10 % jest traktowany jako półprodukt do dalszej obróbki i sortowania.
Odpad o zawartości zanieczyszczeń w przedziale 3-8 % jest traktowany jako produkt ulepszony i jego cena jest wyższa o 50 %.W ramach obsługi przedsiębiorstw proponujemy:

 • doradztwo z zakresu ochrony środowiska
Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z ochrona środowiska, monitorujemy zgodność działalności przedsiębiorstwa w zakresie obowiązujących przepisów, proponujemy sprawdzone rozwiązania.

 • naliczanie opłat z tytułu korzystania ze środowiska
Służymy pomocą przy  naliczaniu opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – Przedsiębiorstwo korzystające ze środowiska, w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód i do ziemi, pobierania wody oraz składowania odpadów, zobowiązane jest do uiszczenia opłat z tego tytułu.
Podstawę prawną stanowi zapis art. 273 i 275 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).

 • prowadzenie ewidencji odpadów oraz substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.
Przedsiębiorstwo korzystające ze środowiska zobowiązane jest do prowadzenia  ewidencji w zakresie ilości oraz rodzajów gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza, ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej, ilości i stanie i składzie ścieków w prowadzanych do wód lub do ziemi, wielkości i rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki, a także w zakresie gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Sporządzimy niezbędne dokumenty na potrzeby ewidencji odpadów i niezbędne sprawozdania.
Podstawę prawną tych obowiązków stanowi  zapis art. 287 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapis art. 36 ustawy o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami)

 • doradztwo w zakresie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych i sporządzanie niezbędnych sprawozdań OPAK-1, OPAK – 2, OPAK – 3.